ความเห็น 3060549

ชีวิตที่พอเพียง 2726. เที่ยวกำแพงเพชรเมืองมรดกโลก ๒. น้ำตกคลองลานและเมืองนครชุม

เขียนเมื่อ 

วันนี้ (๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙) พบ ดร. วินัย พงศ์ศรีเพียร เมธีวิจัยอาวุโส สกว. สาขาประวัติศาสตร์ เล่าให้ท่านฟังเรื่องไปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เรียนท่านว่าผมชอบกำแพงเพชรมากกว่าสุโขทัย จึงได้ความรู้ว่า เมืองเก่ากำแพงเพชรเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ใหญ่กว่าสุโขทัย ใหญ่กว่าอยุธยา และเดิมชื่อ วัชรวตี แปลว่ามีเพชร วัชระ = เพชร วตี = วดี = verb to be ท่านบอกว่าชื่อนี้คนยังไม่ค่อนรู้จัก

จึงนำมาบันทึกไว้

วิจารณ์