ความเห็น 3060300

(บันทึก)..ชัดเจน..ความสว่าง..ในแกลลอลี่ชีวิตวันนี้

เขียนเมื่อ 

แสงทำให้มองเห็นความงามค่ะ ระลึกถึงเสมอนะคะ