ความเห็น 3060145

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

กำลังเห็นเป็นดังเช่นนั้น...เธอผู้ไม่แพ้..แม้ว่าต้องยอมยกธก..แต่นั่นไม่ได้หมายใจว่าเธอคือผู้แพ้..แต่เป็นการหยุดเพื่อตั้งหลักและปรับใบเรือชีวิตหลีกหนีลมพายุต่างหากเล่า..ณ อารมณ์เพลานี้...ของผมที่มีต่อเด็กหญิงผู้นั้น...ขอรับ..