ความเห็น 3059747

​ทำไม "เสน่ห์" ของการใช้ชีวิตแบบ "เก๊ๆ" จึงรุนแรง กว่าการใช้ชิวิตแบบ "แท้ๆ"

เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์

อาจเป็นไปตามธรรมชาติกำหนด ในอดีต จะมีของแท้มากกว่าเก๊ เวลาผ่านไป ของแท้เท่ากับของเก๊ และกลายเป็นของเก๊มากกว่าของแท้ ก็น่าจะมีกฎธรรมชาติ มากวาดล้างของเก๊ เริ่มยุุคใหม่ มีผู้นำที่จะประกาศคำสอนใหม่มาเกิด จากที่ได้บำเพ็ญบารมียาวนาน เคยเห็นภาพอธิบายเรื่องราวเหล่านี้ ที่วัดหลวงพ่อโตฯ บางพลี ค่ะ

ขอแสดงความนับถือ

คุณลิขิต