ความเห็น 3059628

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยอย่างยิ่งกับให้ประเมินตนเอง..แต่การยอมรับของ..อาจารย์ ครู และสังคม มักมองว่าใช้ไม่ได้