ความเห็น 3059467

รองเท้าพระ (พพจ.อาจไม่พหูสูต ๙)

เขียนเมื่อ 

มาหมดครับทุกภาคส่วน แล้วก็มาแตกคอกันที่ที่ประชุมสังคายนานี่แหละ เลยแยกวง (เมื่อก่อนวงเดียวกัน)