ความเห็น 3059419

(บันทึก). ทฤษฎี ...ใบไม้ดอกไม้ใบหญ้า. มูลค่า ..คุณค่าต้นไม้..ต้นไม้..ในแกลลอลี่ชีวิตวันนี้..(0)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ..คุณ sr

ก่อนอื่น..ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง..ที่ให้ความสนใจกับสิ่งเล็กน้อย..ที่เป็นเพียงทฤษฎี..เท่านั้น

ในความหวัง..ว่า..ถ้าเราสามารถ..ลดระดับความนิยมเป็นต้นว่า.."ตัดเค้กวันเกิด"..ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้..ในเมือง..

เด็กนอกเมือง..มีเมล็ดพันธุ์..ที่เพาะไว้ได้เรียนรู้ การเติบโต..ของชีวิตพืช..มีอยู่ในครอบครอง..เงินที่จะทำเค้ก..ราคาแพงของเด็กเมืองนั้น..ก็มาซื้อ..พืชพันธุ์..ของเด็ก..นอกเมือง.."วงจรหนึ่ง..ก็จะเกิดขึ้นโดยปริยาย"

คนตายคน..แน่นอน..ต้องไปวัด..เงินทำบุญ..นั้นก็ไปซื้อ..ต้นไม้ที่เด็กเพาะไว้ไปปลูก..เท่าอายุคนตาย..

วงจรก็จะเกิด..เงินหมุนเวียนก็จะมี...ความหวังเปลี่ยนเป็นศรัทรา..ต่อเนื่อง..รักห่วงใยเมตตามีต่อเนื่องแน่นอน

ไม่ต้อง..(บังคับ)...

พท.ปลูกต้นไม้แหล่งแรกคือวัด..รร.ตามถนนหนทาง..สารธารณะ..ที่ทุกคนช่วยกันดูแล..(เป็นความหวังใหม่..ที่ทุกคนมีส่วนได้รับผลประโยชน์โดยตรง..

ต่อมาคือพท..รกร้าง(..ของคนมีเงิน..ควรนำมา..สร้างพื้นฐานเศษฐกิจใหม่..ด้วยต้นไม้ที่ถูกเพาะขึ้น..จากเด็กผู้ใหญ่..คนชรา..แม้แต่คนตาย..ก็มีผลร่วมด้วยช่วยกัน..)

เมื่อ..แผ่นดิน..ราคาร้อยล้าน(สมมุติ)..ต้นไม้ที่ปลูกก็คือราคาเดียวกัน..ที่แทนค่าสมมุตินั้น..ระบบเศษฐกิจแผนใหม่..ก็จะเกิด..ขึ้นโดยตรงจากชุมชน..เพราะค่าคงที่มันคือ..๐..

วันหนึ่งๆคนตายคนเกิด..คนอยากตัดเค้กวันเกิด..แต่กลัวอ้วนและสุขภาพไม่ดี..ในอนาคต..หันปรับความนิยม..สร้างโครงสร้างนี้..ด้วยจิตวิญญาณ..คุณค่าของของธรรมชาติจะเกิดในจิตสำนึกของคนใหม่ได้แน่นอน..

ป่าใหม่เกิดตามมาแน่นอน...สิ่งแรกที่มนุษยชาติจะได้รับ..โดยตรง..แดดร่มลมตก..จะเกิดขึนได้โดยที่ทุกคนในโลกนี้.คือ.ความร่มเย็น..เมื่อมีป่าแน่นอนความสมดุลย์..จะตามมาคือความพอเพียงในการดำรงชีวิต..อยู่ในความเปลี่ยนแปลง..ทางธรรมชาติที่เกิด..เป็นวัฏรจักร..ที่เป็นอสงไขยแห่งกาลเวลา..ที่ซื้อด้วยเงินไม่ได้..เพราะมันเป็นเช่นนั้นเอง..

That what I say...

สุดท้ายที่ไม่ควรลืม..มนุษย์อยู่ในโลกโดดเดี่ยวไม่ได้..พืชสัตว์ต้นไม้ก็เช่นเดียวกัน...และพุทธวิถีนั้นเน้นเรื่อง..ของ..อัตตาและอนัตตา..และอนิจจัง..ที่ควรใคร่ครวญและสังเกตุสังกากันดีๆๆ..เอวัง..คงมีด้วย.

ประการฉนี้..

ยายธีค่่ะ