ความเห็น 3058869

​วันเข้าพรรษา

เขียนเมื่อ 

ลิขิต

ขอบคุณที่แวะมาเติมเต็มความสมบูรณ์ของเนื้อหา

ผมเองมีพื้นฐานมาจากวัด ถูกบังคับให้สวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิมาแต่เด็ก

ชอบภาษาไทยที่มีรากฐานหลักมาจากภาษาบาลี สันสกฤต

ชอบโคลงฉันท์กาพย์กลอน ตอนเรียนต่อ จึงได้หันไปเรียน

วิชา วรรณคดีอังกฤษ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ โคลงฉันทืกาพย์กลอน

แต่เป็นภาคภาษาอังกฤษ กล่าวได้ว่าไปทางเดียวกัน

ขอบคุณอีกคราที่มาทักทายกัน