ความเห็น 3058609

ต้นกล้าในแสงธรรม

เขียนเมื่อ 

เห็นภาพการมีส่วนร่วมแล้ว น่าชื่นใจครับ

ทั้งนิสิต ชาวบ้าน พระสงฆ์