ความเห็น 3058551

​เรื่องเล่า “จิตอาสานำพาธรรมะสู่ใจเยาวชน”

เขียนเมื่อ 

กิจกรรมนี้ พัฒนาทั้งคนประสานงานและคนเข้าร่วมงาน

สู้ๆ ครับ