ความเห็น 3058444

เรื่อง การทำกิจกรรมครั้งแรกพี่เลี้ยงลูกเสื่อเนตนารี

เขียนเมื่อ 

กิจกรรม มักทำให้เราได้ประสบการณ์ใหม่ๆ เหมือนท่องโลกใหม่

และได้เพื่อนใหม่ๆ รวมถึงเข้าใจตัวเองมากขึ้น ครับ