ความเห็น 3058153

ประวัติวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เขียนเมื่อ 

ลองเล่าในมุมนี้บ้างก็ดีนะครับ เช่น ทำไมเราเลือกที่จะเล่าเรื่องนี้ หรือทำไมเลือกที่จะมาเรียนสาขาเหล่านี้

ทำเนียบผู้บริหารคณะ ทำเนียบผู้นำนิสิตในคณะ เ่ช่น นายกสโมสรนิสิตคณะ หรือกิจกรรมสำคัญๆ ในคณะ (ประวัติศาสตร์ชุมชน,บุคคลสำคัญ)

แต่ชื่นชมนะครับกับการสืบค้นมาเช่นนี้ ---