ความเห็น 3058139

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

สุดยอดเลยค่ะ น้องหมอธิ LDL-C ยังเกินเกณฑ์ ก็ใช้วิธีออกกำลังกายสม่ำเสมอให้เลือดได้สูบฉีดเข้าไว้ กินผักผลไม้เพื่อเพิ่ม antioxidants ก็จะทำให้ LDL-c ที่มีอยู่ไม่แปรรูปเป็นตัวก่อโรคและไม่มีโอกาสเกาะผนังเส้นเลือดง่ายๆ ก็ปลอดภัยอยู่นะคะ