ความเห็น 3057952

การใส่ท่อระบายน้ำดี ในผู้ป่วยภาวะท่อน้ำดีอุดตัน

เขียนเมื่อ 

คุณนันทวุฒิค่ะ ขออภัยที่เข้ามาตอบช้านะคะ

หากใส่สายระบายน้ำดีแล้ว น้ำดีไม่ไหลจะส่งผลให้เกิดอาการตัวตาเหลือง คันตามตัว อืดแน่นท้อง. หากปล่อยไว้นานๆอาจติดเชื้อได้ค่ะ สาเหตุที่น้ำดีไม่ไหลอาจเกิดได้จากกลายกรณี เช่น สายหักพับงอ ,มีตะกอนอุดตันสาย เป็นต้น หากพบว่ามีตะกอนอุดตัน แก้ไขได้โดยการนวดสายและสวนล้างสายค่ะ (หากก่อนกลับบ้านพยาบาลได้สอนสาธิตให้ผู้ดูแลสวนล้างสายแล้ว สามารถทำได้เองเลยค่ะ หากไม่มั่นใจ แนะนำพบแพทย์รพ.ใดล้บ้านค่ะ