ความเห็น 3057904

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่สู่ครูมืออาชีพ โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กลุ่มโซนกรุงธนใต้ (1)

เขียนเมื่อ 

ไม่ได้เป็นครับคุณหมอ แต่ให้เป็นสามารถเป็นกรรมการได้ทั้งวอลเลบอลและฟุตซอลเลยครับ

ตอนเด็กๆชอบกีฬาครับ