ความเห็น 3057704

วัฒนธรรมการเรียนรู้ในหมู่นก

เขียนเมื่อ 

วันนี้เห็น..นก..กระจิบ..ตัวเล็ก..เพิ่งมี..แพนหางและเริ่มบิน..ส่งเสียงร้องลั่นอยู่หลังบ้านแลัวบินมาเกาะ..คลุกเคล้าร้องจิ้บๆๆกับ.ต้นไม้ขึ้นเองที่ระเบียงบ้าน.(.ยายธี..อยากจะบอกว่า..นกกับคนคงจะมีการเรียนรู้ที่คล้ายคลึงกัน)ทุกกระถาง..มันคงคิดว่าเป็นป่าใหญ่เพราะตัวมันเล็ก..และเพิ่ง..จะเริ่ม..ต้น..ดูโลก...(ดูแล้ว..สดชื่น..อ่านบันทึกนี้..แล้ว..อดไม่ได้..ที่จะ..แจมมา..เจ้าค่ะ..