ความเห็น 3057283

ปุ่มกระดูกในปาก

สุนันทา โยมภูเวียง
IP: xxx.158.167.150
เขียนเมื่อ 

ตอนแรกที่เห็นปุ่มที่เพดานตกใจมากเรยค่ะกัวจะเป็นอันตรายแต่พอได้อ่านก็ค่อยโล่วใจขึ้นมาน่อย