ความเห็น 3057280

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

scaffoding หมายถึง stage ได้ไหมคะ ในทศวรรษ 1970-1980 ทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูเนอร์ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรที่มีชื่อเสียงมากเรียกว่า Spiral curriculum ตั้งอยู่บนฐานการคิดที่ว่า เด็ก ๆสามารถเรียนเนื้อหาใดก็ได้ที่เคยอยู่ในชั้นที่สูง ๆ ถ้าครูสามารถจัดให้เหมาะสมกับวัย (เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน) นั่นคือจะเอาพีชคณิตมาสอนประถมก็ได้ถ้าเลือกเนื้อหาให้เหมาะสมกับขั้นการพัฒนาของเด็ก และพีชคณิตก็จะมีการเรียนการสอนอีกในชั้นที่สูงขึ้น ๆ วิขาเดิมปรากฎในหลายระดับชั้น น่าสนใจนะคะ แต่จัดยาก