ความเห็น 30562

ผู้บริหารระดับสูง (๔)

JJ
IP: xxx.168.80.162
เขียนเมื่อ 

 Smash Copier เรียนท่าน อาจารย์ขจิต

 เช้านี้ที่ห้องอาหาร (เวลาที่บันทึก คือ ๐๗๓๐ น.) ทีมงานไปทานอาหารเช้าร่วมกันก็มีการ ลปรร เรื่อง การนำไปใช้จริง

 จาก AAR>>>Passion Plan>>>Action Plan ครับ