ความเห็น 3056021

คลื่นทะเล

เขียนเมื่อ 

...พลังยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่ที่ใจ