ความเห็น


สิ่งที่ได้รับและสามารถนำไปพัฒนาระบบงานได้เป็นอย่างดีมี 2 แนวคิด คือ

1. แนวคิด 2R ที่มุ่งเน้นความจริง (Reality) และ ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ (Relevance) ซึ่งการที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยจะต้องยอมรับความจริงว่าตัวเองกำลังยืนอยู่ในตำแหน่งใดในสถานการณ์อุดมศึกษา และเมื่อรู้ความจริงแล้วก็จำเป็นต้องเชื่อมโยงสิ่งที่ตนเองมีเข้ากับสถานการณ์ให้ได้มากที่สุด

2. ทฤษฎี 3 V ที่มุ่งเน้นประเด็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) การสร้างสรรค์มูลค่า (Value Creation) และความหลากหลายมูลค่า (Value Diversity) ซึ่งทฤษฎีดังกล่าวเหมาะสำหรับการพัฒนามหาวิทยาลัยในปัจจุบัน โดยเฉพาะการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณที่กำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์อุดมศึกษา

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี