ความเห็น 3054699

วันที่ 10 ดาวมากับฝน (30 พฤษภาคม 2559)

เขียนเมื่อ 

บันทึกนี้แสดงให้เห็นเหตุการณ์ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างชัดเจนหน่อยครับ มีการพัฒนาขึ้นทุกๆสเต็ปของการสอน และเห็นบทบาทของครูพี่เลี้ยงที่ดูแลเอาใจใส่ด้วยที่สำคัญ เห็นถึงการตระหนักถึง ความดี ความกตัญญู ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับครูเพื่อศิษย์