ความเห็น 3054427

ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน และสืบสานประเพณีสงกรานต์

เขียนเมื่อ 

มาชื่นชม... พิธีรดน้ำขอพรจากคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย... ดีมากๆ ค่ะ