ความเห็น 3054395

แดจังกึมตัวจริง??

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจเรื่องของการเปิดอก..ดูๆๆตามประสาที่เห็น..เครื่องแต่งกายประเภทนี้..น่า..จะดีเหมาะสม..ตอนไม่ต้องยุ่งยาก..เปิดนมให้ลูกกิน..เมืองมันหนาว..แต่งกายก็เหมาะสมกับอากาศ..(คนไทยหันไปปิดนมใส่ยกทรงแบบฝรั่ง)เลยเปิดนมให้ลูกกิน...ไม่เป็น..แบบเดียวกับ..อินโดสมัยนั้น..ฝรั่งมาเยี่ยมประเทศ..ต้องเอาใจฝรั่ง..ออกกฏห้ามเปิดนม..อิอิ