ความเห็น 3054304

หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน : เสียงจากนิสิต (คณะะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์)

เขียนเมื่อ 

สาขาพัฒนาสิ่งแวดล้อม

นิสิตทำกิจกรรมได้หลายเรื่องมาก

ได้นำความรู้ในการเรียนไปใช้จริง

ขอบคุณมากครับ