ความเห็น 30543

เวทีหาโจทย์วิจัยฯ ที่ตำบลนาบ่อคำ

ภาณี
IP: xxx.9.128.120
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะที่ทำหน้าที่คุณลิขิตใน blog ทำให้เห็นภาพการทำงาน KM และงานวิจัย PAR ของกำแพงเพชรมากขึ้น รวมทั้งได้มีโอกาสร่วมเรียนรู้ไปด้วย  เมื่ออ่านดูแล้วเห็นถึงความตั้งใจและพลังของการทำงานเป็นทีมจริงๆค่ะ อยากให้เป็นอย่างนี้ในทุกที่ทุกจังหวัด

มีประเด็นข้อสังเกตนะคะในเรื่องการตั้งโจทย์วิจัยของนักวิจัยชุมชน "เรื่องการเรียนรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยในนาปี" 

1) ประเด็นความเป็นมาของปัญหาความปลอดภัยและมาตรฐานสินค้าเกษตรของนักวิจัยกลุ่มนี้คืออะไรคะ ทำไมถึงมาลงเอยที่การทดสอบเรื่องปุ๋ย

2) 7 แปลงตัวอย่างนี้มีสมมติฐานเบื้องต้นอย่างไรถึงเลือกใช้ประเภทและปริมาณปุ๋ยที่แตกต่างกัน  ผลการทดสอบธาตุอาหารในดิน หรือการตกค้างของเคมีในดินเป็นที่มาของการจัดแปลงทดสอบออกเป็น 7 แปลงหรือเปล่าคะ

3) อันนี้อยากได้ข้อคิดเห็นที่หลากหลายนะคะ เพราะเป็นน้องใหม่ในวง KM ค่ะ ในกระบวนการเรียนรู้นี้เราสามารถผสมผสานองค์ความรู้จากภายนอกเข้ากับองค์ความรู้ของชุมชนได้พร้อมๆ กันไหม หรือต้องรอให้องค์ความรู้ภายในตกผลึกก่อนจึงจะดึงเอาองค์ความรู้ภายนอกมาต่อยอดได้

ขอบุคณมากนะคะ หวังว่าคงได้เจอกันในเวทีสัมมนาวิจัยของจังหวัด

ภาณี