ความเห็น 3054273

หัวข้อวันที่ 8 ชีวิตนักศึกษาฝึกสอนวันที่ 4 สัปดาห์ที่ 2 ( วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559)

เขียนเมื่อ 

ชอบสองประโยคสุดท้ายครับ...ใช่เลยครับ..ครูพักลักจำ...