ความเห็น 3054180

ความทรงจำ...วัยเยาว์ของอักขณิช....

เขียนเมื่อ 

หนังสือที่อ่านแล้วนึกถึงวัยเด็กๆของเรานะคะ.. ภาษาเล่าเรื่องช่างเข้าใจง่ายนะคะ.. ขอบคุณทุกท่านที่มาเยือนค่ะ