ความเห็น 3054108

วันที่ 7 ความแตกต่างของเด็ก (25 พฤษภาคม 2559)

เขียนเมื่อ 

คุณครูครับ ต้องเข้าใจว่า ต้องไม่ให้เด็กกลัวนะครับ เพราะหากกลัว แม้จะเหมือนนิ่งเรียนแต่จะไม่ได้เรียนรู้อะไรมาก เสนอว่า ระดมสมองกับเด็กๆ ว่าคาบเรียนนี้อยากทำอะไรดี อะไรที่สนุกและร่วมกิจกรรมได้ทุกคนในชั้นเรียน .... แล้วครูก็ออกแบบสดๆ หรือแทรกกติกาสดๆ เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนเนื้อหาคณิตศาสตร์โดยไม่รู้ตัว .... แค่ความคิดครับครู สู้ๆ ครับ