ความเห็น 3053976

วันที่ 5 ความรู้ใหม่ ๆ (23 พฤษภาคม 2559)

เขียนเมื่อ 

ยาหม่อง คือ ยาประจำโรงเรียน ;)...

ส่วนเรื่องของ STEM ก็เป็นแค่เทคนิค หรือ
กระบวนการของการสอนวิธีการหนึ่งเท่านั้น

เทคนิคการสอนไม่สำคัญมากไปกว่าจิตวิญญาณของความเป็นครูหรอก

บางโรงเรียน ไม่ต้องใช้เทคนิคนี้
เด็กอาจจะมีคุณภาพมากกว่าก็ได้

ใช่หรือไม่หนอ :)...