ความเห็น 3053612

ความทรงจำ...วัยเยาว์ของอักขณิช....

เขียนเมื่อ 

เดินทางไปให้ถึงปลายทางทีเดียว ;)...