ความเห็น 3053579

ความทรงจำ...วัยเยาว์ของอักขณิช....

เขียนเมื่อ 

คุณมะเดื่อได้รับน้ำใจจากน้องเพลิน

มา 1 เล่ม และสั่งเพิ่มอีก 3 เล่มจ้ะ

จะเอาไว้ห้องสมุดด้วย

อนาคตนักเขียนซีไรต์ แน่ ๆ