ความเห็น 3053563

ความทรงจำ...วัยเยาว์ของอักขณิช....

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่สาวที่น่ารักและแสนดีมากๆ เลยครับ

ที่ช่วยเชียร์และคอยให้กำลังใจเสมอมา