ความเห็น 3053288

กินลมชมควายกลางเมืองชุมพร

เขียนเมื่อ 

สัญลักษณ์แห่งเกษตรกรรม ;)...