ความเห็น 3053162

ชีวิตคนทำงานกลางทะเล (Offshore @ Gulf of Thailand) ตอนที่ 18 ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้หญิงกลางทะเล

กรกนก โคลเลอร
IP: xxx.158.167.131
เขียนเมื่อ 

เรามีความสนใจอยากทำงานด้วย

แต่เราจบม.6คุณสมบัติดเราคือพูดภาษาอังกฤษได้อ่านได้เขียนได้ชอบทำอาหา