ความเห็น 3052599

วันที่ 2 ขาซ้ายหนึ่งก้าวกับถนนที่อีกยาวไกล 10052559

เขียนเมื่อ 

ผลงานเป็นที่ประจักษ์นะครับวันนี้ ;)...