ความเห็น 3052355

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

เฟซบุ๊คเร็วกว่า สะดวกกว่า กดแสดงความรู้สึกได้ง่ายกว่า ผู้คนจึงยอมไปใช้เฟซบุ๊ค แต่โกวทูโนวเป็นบล็อกที่ต้องอาศัยการอ่าน และการวิเคราะห์สังเคราะห์เป็นหลัก จึงทำให้มีคนเข้าไปใช้น้อยครับ