ความเห็น 3052269

การวิจัยและพัฒนา (R&D)

ทองใบ ปัดทำ
IP: xxx.68.6.63
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณเนื้อหาดีๆ นะครับ จะนำไปใช้ประโยชนืในการทำวิจัยครับ