ความเห็น 3051535

การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ กระบวนการจัดการความรู้ (Explicit knowledge )

เขียนเมื่อ 

เป็นประโยชน์มากๆ กำลังจะซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่พอดีเลย.....