ความเห็น 3051435

เพื่อนร่วมทางของชีวิต

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

เมื่อก่อนเคยรับรู้เพียงว่า

เทียนไขสามารถส่องทางให้สว่างได้

มาอ่านเรื่องนี้ ทำให้ได้รู้ว่า

ดอกไม้ก็สามารถส่องทางสว่างได้

อยู่ที่ใจของคนเรานี่เอง

ขอบคุณครับ