ความเห็น 3050904

จะเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์เข้าสู่ธรรมได้อย่างไร

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ไทยครับทุกท่าน
สาธุ สาธุ สาธุ ครับ