ความเห็น 3050455

จะเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์เข้าสู่ธรรมได้อย่างไร

เขียนเมื่อ 

ก่อน(คิด)จะเปลี่ยนคนอื่น..(อาจจะเป็นนักวิทยาศาตร์ที่ว่า)..เราเปลี่ยน..ตัวตน..(อัตตา)..ได้รึ..ยัง....เจ้าค่ะ....