ความเห็น 3049159

บัณฑิตน้อย....ที่ยังเหลืออย่างเป็น...รูปธรรมในวันนี้

เขียนเมื่อ 

วันเวลาพิสูจน์ค่าแจ่มชัด
ผมชอบหลายคำที่สื่อให้เห็นแนวคิดการทำงานที่ดีมากๆ .... "ทำงานร่วมกัน-บวร" นนี่คือการยึดโยงความเป็นส่วนร่วมทะลุระหว่างสถานศึกษากับชุมชนอย่างน่าชืนใจ รวมถึง การใช้ PDCA เป็นกลไกขับเคลื่อนในห้วงต่างๆ

ชื่นชมครับ