ความเห็น 3048885

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

มีเพลงธรรม ท่อนหนึ่งว่า ร่างกายเปรียบดังขอนไม้..ทำนองนี้ครับ..เป็นเช่นนั้นเอง..