ความเห็น 3048330

JJ16V3_3โชคชะตา ฟ้าลิขิต เส้นทางชีวิต

เขียนเมื่อ 

ยินดีครับ ที่ คณะแพทยศาสตร์ มข เรามี โปรแกรม ตรวจมะเร็งเบื้องต้นทุกชนิด นะครับ เรียนเชิญท่านที่สนใจได้ครับ