ความเห็น 3047702

ข้อคิดเห็นและมุมมอง ต่อการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ปี 2559

เขียนเมื่อ 

ชอบแนวคิดในการพัฒนาคนกันเองแบบนี้จังเลยค่ะ