ความเห็น 3047679

" คนปอกลอก " Counter ๑๕๗ บท

เขียนเมื่อ 

คนปอกลอก....

คงอยู่ในสังคมอย่างไม่ปกติสุขจ้ะ

ขอบคุณที่ไปให้กำลังใจกัน