ความเห็น 3047642

๑๘๓. จัดระเบียบ..ผักตบชวา

เขียนเมื่อ 

คลองในกรุงเทพฯถ้ามีคนทำจริงจังอย่างนี้ก็ดีสินะ