ความเห็น 3046999

วัฒนธรรมการเรียนรู้ในหมู่นก

เขียนเมื่อ 

นกสามารถเรียนรู้ได้ แต่ความสามารถในการเรียนรู้ก็ยังน้อยกว่ามนุษย์

นกกะติ๊ดขี้หมู (สีสันคล้ายนกกระจอก) ที่เราเห็นถูกจับใส่กรง

เพื่อขายให้คนใจบุญได้ซื้อเพื่อปล่อยเอาบุญ

ก็ยังคงถูกมนุษย์จับใส่กรงกลับมาขายเพื่อปลดปล่อย...ซ้ำแล้วซ้ำอีก

คงต้องแก้ไขและให้การเรียนรู้ใส่ใจของมนุษย์ด้วยกระม้ง...