ความเห็น 3046975

วัฒนธรรมการเรียนรู้ในหมู่นก

เขียนเมื่อ 

เมื่อเรียนรู้ที่จะอยู่รอด ต้องอยู่ร่วม...นึกรัก นกติีดสีน้ำเงินแล้ว...สิ

..

ขอบคุณคุณทิบดาบมากนะครับ